• 2

    Putujte Evropom, razvijajte nove veštine kroz neformalno obrazovanje i upoznajte nova mesta i ljude.
  • 2

    “One's destination is never a place, but a new way of seeing things.”


Centralni savet Srba u Nemačkoj u saradnji sa Omladinskim Savezom Srbije, organizuje projekat:

Transfer znanja od Nemačke prema Srbiji - Doprinos dijaspore

Beograd – Sremski Karlovci

IT Konferencija i AGRO Konferencija